გააზიარე

მომსახურების ზოგადი მიმოხილვა

ვიდეო პასუხობს ხშირად დასმულ შეკითხვებს ონვეის მომსახურებებთან დაკავშირებით. მიმდინარე ვიდეოში განხილულია ონვეის მომსახურების ძირითადი საკითხები, მათ შორის:

1. რეგისტრაცია

2. პირადი კაბინეტი

3. მომსახურების ტიპები

4. ონვეის ფილიალები

5. მიწოდების ვადისა და ღირებულების დაანგარიშება

6. დამატებითი მომსახურებების აღწერამიწოდების კალკულატორი