გააზიარე

გზა - შეკვეთიდან ჩაბარებამდე

ვიდეოში განხილულია თუ რა გზას გადის ამანათის მისი დარეგისტრირებიდან ჩაბარებამდე, კერძოდ:


1. რა ხდება შეკვეთის დაფიქსირების შემდგომ

2. მიღება ცენტრალურ საწყობში 

3. გზავნილების დახარისხება და გაგზავნა შესაბამის საწყობში

4. ჩაბარების პროცესი

5. სამომხმარებლო მხარდაჭერამიწოდების კალკულატორი