გააზიარე

ამანათის გაგზავნის პირობები

ვიდეოში განხილულია ამანათის გაგზავნის ძირითადი პირობები, კერძოდ:


1. შეკვეთის დაფიქსირების ფორმები

2. მონაცემების სწორედ შევსება 

3. გასაგზავნი ამანათის შეფუთვა

4. მსხვრევადი ტვირთის გაგზავნის წესები

5. გასაგზავნი ამანათის მარკირება/დასტიკერება

6. ამანათების გადაადგილების კონტროლი


მიწოდების კალკულატორი