გააზიარე

სასაქონლო ზედნადების მართვა

თუ ონლაინ მაღაზიას ფლობ, მაშინ გეცოდინება, რომ პროდუქციის გაყიდვასთან ერთად, მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მოწესრიგებაც საჭიროა. 

საქართველოს კანონმდებლობით, ნებისმიერი ნივთის გაყიდვის შემთხვევაში, ონლაინ მაღაზია (იურიდიული პირი - შპს ან ინდ. მეწარმე) ვალდებულია გამოწეროს სასაქონლო ზედნადები შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდის მეშვეობით. სასაქონლო ზედნადებში მიეთითება გაყიდული პროდუქცია, მისი ფასი, მიმღების ინფორმაცია, ტრანსპორტირების დაწყებისა და დასრულების ადგილები, ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალების ნომერი და მძღოლის მონაცემები.

უამრავი სხვა საქმის პარალელურად, ონლაინ მაღაზიისთვის სასაქონლო ზედნადებების ხელით მართვა ძალიან შრომატევადი პროცესია, სწორედ ამიტომ ონვეი თავის პრაქტიკაში უკვე დიდი ხანია იყენებს API ინტეგრაციას შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდთან, რაც ჩვენთვისაც და ჩვენი დამკვეთებისთვის მნიშვნელოვნად ამარტივებს პროცესებს.

ამ სტატიაში გაგიზიარებთ სასაქონლო ზედნადებების მართვის ყველაზე გავრცელებულ პრაქტიკას ქართულ რეალობაში.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ზედნადებში აუცილებელია მიუთითოთ ავტოსატრანსპორტო საშუალების ნომერი და მძღოლის მონაცემები. საკურიერო კომპანიასთან თანამშრომლობის შემთხვევაში, ასეთი ინფორმაციის გაცვლა ძალიან რთული ან ფაქტობრივად შეუძლებელია, ვინაიდან დღეში შესაძლოა ათასობით ამანათს გადაზიდავდეს ტრანპორტიორი. 

როგორ მუშაობს ონვეის ინტეგრაცია?

როგორ მართავს ონვეი სასაქონლო ზედნადებს?

გახსოვდეთ, რომ ყველა ბიზნესი განსხვავებულია, თქვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ყოველთვის შეგიძლიათ მიმართოთ ონვეის და მიიღოთ ამ პროცესთან დაკავშირებული კონსულტაცია.


 

მიწოდების კალკულატორი