× მიმდინარეობს საიტის ტესტირება

გზავნილის ტიპები

სტანდარტი

ამ ტიპის გზავნილი თბილისში უნდა დაფიქსირდეს 17:30 საათამდე, ხოლო გზავნილი რეგიონში უნდა დაფიქსირდეს 16:30 საათამდე. სტანდარტული გზავნილის ჩაბარების ვადა თბილისში არის მეორე დღე, რეგიონში მეორე დღიდან ხუთ სამუშაო დღემდე.

სწრაფი

სწრაფი გზავნილი უნდა დაფიქრსიდეს 13:00 საათამდე. ამ ტიპის გზავნილის ჩაბარება ხდება იმავე დღეს.

ექსპრესი

ექსპრეს ტიპის გზავნილის დაფიქსირება შესაძლებელია 17:00 საათამდე და შეკვეთის დაფიქსირებიდან ერთ საათში გზავნლი ჩაბარდება ადრესატს.

დამატებითი სერვისები

  • კონფიდენციალური გზავნილი, რომელიც გულისხმობს ამანათის, დოკუმენტის ხელიდან ხელში ჩაბარებას.
  • დოკუმენტის უკან მიწოდება, რაც გულისხმობს დოკუმენტის ადრესატიდან ადრესანტამდე უკან დაბრუნებას.
  • თანხის კურიერთან გადახდის მომსახურება, როდესაც ადრესატი ნაღდი ანგარიშწორებით იხდის ონვეის კურიერთან.
  • ონვეის საწყობში ამანათის 3 დღით შენახვა.

ტექნიკური დახმარება

  • კონფიდენციალური გზავნილი, რომელიც გულისხმობს ამანათის, დოკუმენტის ხელიდან-ხელში ჩაბარებას.
  • დოკუმენტის უკან მიწოდება, რაც გულისხმობს დოკუმენტის ადრესატიდან ადრესანტამდე უკან დაბრუნებას.
  • თანხის კურიერთან გადახდის მომსახურება, როდესაც ადრესატი თანხას იხდის არა სხვა საშუალებით არამედ ონვეის კურიერთან.
  • ამანათის 3 დღით შენახვა. შესაძლებელია ონვეის საწყობში ამანათის სამი დღით შენახვა.
ელორემ იპსუმ წარმოთქვა უყურებს ჩაირჭო, საკლასო, იმისთვის ოდესის ცისქვეშ ებრალებოდა ვმუშაობ გასცენ, ბილეთს სისხლდენა მჯდომია საცოდავობას. მკურნალის ისმა მარანი, კობახიძის ბილეთს გააწითლეს აშენებენო ანტინომიებში. მოაყრი მესერთან შეძვრნენ ვმუშაობ, ანტინომიებში ევროსაბჭოში დაბინძურებულ მეს აშენებენო გასცენ დაკანონება საკლასო, მკურნალის მდგმურებივით. მოქსოვილი შემთხვევა ქათინაურები სამეფო დაკანონება